Bestuur

Onze gemeente is een kerkgenootschap in de zin van de Nederlandse wet en draagt de naam ‘Progressief Joodse Gemeente Midden Nederland’ afgekort tot ‘PJGMN’.

De gemeente is gevestigd in de provincie Utrecht, met als formele vestigingsplaats Amersfoort.

De gemeente is opgericht voor onbepaalde tijd.

Het bestuur van de gemeente zet zich in om de doelstellingen van het kerkgenootschap te realiseren.

Het bestuur bestaat uit ten minste 3 leden en wijst uit zijn midden de voorzitter, de penningmeester en de secretaris aan. Bestuurs- en commissieleden zijn onbezoldigd.

Het bestuur behandelt alle zaken van de gemeente, behalve die zaken die uitdrukkelijk aan alle leden van de gemeente zijn voorbehouden, en draagt zorg voor:

  • De voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de leden van de gemeente;
  • De gemeentelijke correspondentie met derden;
  • Het financiële beheer van de gemeente;
  • Het voordragen voor benoeming van een rabbijn en/of geestelijke voorganger aan de leden van de gemeente en het vaststellen van diens honorarium.