Eredienst

Diensten worden gehouden op Sjabbat in Culemborg en om de twee weken op vrijdagavond – met lernen – in De Bilt.

U bent welkom. Graag van tevoren aanmelden bij onze secretaris. Stuur een e-mail naar secretarispjgmn@gmail.com.

Wij maken gebruik van de liberale Sidoer.

Eén van onze Torarollen