ANBI-status

De Progressief Joodse Gemeente Midden-Nederland (PJGMN) heeft een ANBI-status (groepsbeschikking Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom met fiscaal nummer 822816775). Het fiscale nummer (RSIN) van de PJGMN is 861942735.

Een ANBI heeft verschillende belastingvoordelen. Zo betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. En ook giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. 

Om onze ANBI-status te verkrijgen en te behouden moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat bepaalde financiële gegevens op onze website staan. Die gegevens vindt u hier:

2023


2022


We hebben ook een beleidsplan voor 2024-2028.