Over ons

De Progressief Joodse Gemeente Midden-Nederland (PJGMN) is één van de tien progressief/liberaal Joodse gemeenten in Nederland en als zelfstandig lid aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ).

Onze doelstelling is tweeledig.

Allereerst willen we voorzien in de godsdienstige en geestelijke behoeften van onze leden volgens de beginselen zoals uitgedragen door de ‘World Union for Progressive Judaism (WUPJ)’, uiteraard aangepast aan de hier in Nederland bestaande verhoudingen. 

Daarnaast vervullen we de taken en verrichten we de handelingen, die door wet en gewoonte aan een Joods kerkgenootschap worden toegekend. Onder dit laatste vallen naast godsdienstige, ook meer cultuur gerelateerde activiteiten.

We willen een thuis vormen voor hen, die hiernaar vanuit hun Joodse achtergrond op zoek zijn.  Onze Joodse naam is dan ook ‘Beit Misjpacha Chadasja’.

– בית משפחה חדשה – Huis van de Nieuwe Familie.

De gemeente is in 2020 opgericht en groeit sindsdien gestaag. Voor onze diensten komen we bij elkaar in de oude synagoge van Culemborg. Daarnaast ontmoeten we elkaar in de Bilt, waar onze sociale ontmoetingsruimte is.

We hebben ook onze eigen – Joodse – begraafplaats voor leden in De Bilt.

Officieel zijn wij gevestigd in Amersfoort. We richten ons op iedereen die in een straal van ongeveer dertig kilometer rondom Amersfoort woont of verblijft. Dit gebied bestrijkt de provincie Utrecht, en delen van Gelderland, Noord-Brabant en Flevoland. Maar natuurlijk zijn ook anderen van harte welkom.

U bent welkom.

Graag van tevoren aanmelden bij onze secretaris,
via secretarispjgmn@gmail.com.