Gebouw

De historie van het gebouw waarin wij onze diensten houden is rechtstreeks verbonden met de voormalige joodse gemeente in Culemborg. Voorouders van onze leden behoorden tot degenen die de oprichting van dit gebouw indertijd (1867) mogelijk maakten. Een plaquette aan de gevel maakt hiervan melding. Op deze pagina van het Joods Cultureel Kwartier vind je […]

Over ons

De Progressief Joodse Gemeente Midden-Nederland (PJGMN) is één van de tien progressief/liberaal Joodse gemeenten in Nederland en als zelfstandig lid aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ). Onze doelstelling is tweeledig. Allereerst willen we voorzien in de godsdienstige en geestelijke behoeften van onze leden volgens de beginselen zoals uitgedragen door de ‘World Union […]

Lidmaatschap

Overweegt u lid te worden van de PJGMN, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur. Het bestuur is bereikbaar via secretarispjgmn@gmail.com.