Volwassenen

Tiny Middleton geeft lessen: Neem voor meer informatie over vereiste voorkennis en dagen, tijdstip, kosten en duur van de lessen contact op met Tiny Middleton. Ze is te bereiken via telefoonnummer 030 22 00 657 of via e-mail, tirtzahmiddleton@hotmail.com. 

Kinderen

Tiny Middleton geeft Talmoed Torah-lessen voor kinderen vanaf 7 jaar. Voor meer informatie over vereiste voorkennis, dagen, tijdstip, kosten en duur van de lessen: Tiny Middleton, telefoonnummer 030-2200657.tirtzahmiddleton@hotmail.com 

Onderwijs

Onderwijs aan kinderen (Talmoed Tora) is één van de pijlers van onze gemeente. Vanaf zeven jaar kunnen kinderen deelnemen aan de lessen. Worden ze ouder, dan staat voorbereiding op de bar of bat mitswa op de voorgrond. Ook voor volwassenen is er de mogelijkheid tot onderwijs, onder andere voor het leren van de Hebreeuwse letters […]