Bestuur

Onze gemeente is een kerkgenootschap in de zin van de Nederlandse wet en draagt de naam ‘Progressief Joodse Gemeente Midden Nederland’ afgekort tot ‘PJGMN’. De gemeente is gevestigd in de provincie Utrecht, met als formele vestigingsplaats Amersfoort. De gemeente is opgericht voor onbepaalde tijd. Het bestuur van de gemeente zet zich in om de doelstellingen […]

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar secretarispjgmn@gmail.com. Of gebruik ons contactformulier. 

Disclaimer beeldmateriaal

Deze website is met hulp van diverse vrijwilligers gerealiseerd. Wij hebben ons best gedaan om hierop alleen rechtenvrije beelden te gebruiken. En als personen zijn afgebeeld, hebben wij de AVG-regels in acht genomen. Mochten wij ons toch vergist hebben en vindt u dat wij onrechtmatig van uw beeld gebruik maken, dan spijt ons dat. Meld […]

ANBI-status

De Progressief Joodse Gemeente Midden-Nederland (PJGMN) heeft een ANBI-status (groepsbeschikking Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom met fiscaal nummer 822816775). Het fiscale nummer (RSIN) van de PJGMN is 861942735. Een ANBI heeft verschillende belastingvoordelen. Zo betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. En ook […]

Contactformulier

Neem nu contact op Bezoekadres Synagoge:Jodenkerkstraat, Culemborg E-mail: secretarispjgmn@gmail.com Bankrekening:NL06 RABO 0367 8292 82t.n.v. PJG Midden-Nederland