PJGMN in het Jaarverslag van het Verbond

De initiatiefnemers IS, AL, MG, TM en RM besloten halverwege het jaar 2020 om een eigen Kehille te starten.

Op 27 november 2020 werd in de Patioschool “ De Kleine Prins”, gelegen aan Weltevreden nr. 8 in de Bilt, een bijeenkomst gehouden voor belangstellenden.

Er waren op die avond 23 mensen aanwezig om kennis te maken met de eventuele nieuwe Joodse Gemeente. IS opende de bijeenkomst en stelde het voorlopige bestuur voor: IS voorzitter, RM secretaris, AL penningmeester, TM lid religieuze zaken en MG lid onderwijs. 

IS legde aan de aanwezigen uit waar de beginselen waar de nieuwe gemeente voor staan namelijk; een tehuis te zijn voor mensen met een joodse achtergrond, waar zij zich thuis en gewenst voelen.  Daarom is ook die zelfde avond gekozen voor de naam “ Beit Misjpacha Chadasja”.( Huis van de Nieuwe Familie).

Ook werd gekozen voor institutionele naam Progressief Joodse Gemeente Midden Nederland om met deze naam aan te sluiten op de naam van het Kerkgenootschap Verbond voor Progressief Jodendom waar wij deel van wensten uit te maken.

Spontaan hebben op die avond 18 mensen zich schriftelijk opgegeven om lid te worden.  De bijeenkomsten zouden voorlopig gehouden worden op de Patioschool in de Bilt.

De eerste bijeenkomst van de nieuwe gemeente was op 11 december 2020 met Chanoeka in de Patioschool onder het genot van heerlijke soefganiot en ander lekkers.

In 2021 kreeg de nieuwe gemeente de mogelijkheid de voormalige sjoel in Culemborg te huren van de Gereformeerde Kerk. 

Door de coronamaatregelen kon er niet veel georganiseerd worden.

In die tussentijd heeft het bestuur contact opgenomen met het Verbondsbestuur en zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

  • De eerste dienst werd op 10 april 2021 gehouden onder leiding van TM en JH (gabbaj) in klein gezelschap vanwege de coronamaatregelen.
  • Op 22 april werd de tweede dienst gehouden wederom o.l.v. TM en JH. 
  • En op zaterdag 5 juni 2021 werd er een officiële openingsdienst gehouden onder leiding van DD en BOE respectievelijk chazzan en voorganger tevens voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente

Twente. Onder de gasten bevonden zich de burgemeester van Culemborg en de voorzitter van de Gereformeerde Kerk. RQ schonk na afloop van de dienst de nieuwe Gemeente al vast een Toramantel en LQ hield een toespraak en memoreerde hierin dat haar voorouders de initiatiefnemers waren geweest voor de bouw van de sjoel. Hun namen staan vereeuwigd op een plaquette aan de voorgevel van de sjoel.

  • Rabbijn Kathleen Middleton stond garant om de nieuwe gemeente bij halachische kwesties met raad en daad bij te staan.
  • De Jamiem Noraiem konden wij niet zelf verzorgen. De reden was dat wij geen chazzan voor de diensten konden krijgen. De Joodse Gemeente Twente was bereid – gedurende deze periode – om de leden van de PJGMN in hun diensten toe te laten.
  • Op 13 november 2021 was er een dienst in Culemborg onder leiding van TF. Een gezellige dienst met een goed gevulde sjoel.
  • De tweede dienst onder leiding van Tom vond plaats op 11 december 2021.
  • De PJGMN werd verblijd met 2 Torarollen met bijbehorend mantels en zilverwerk, die zij te leen kreeg van de orthodoxe gemeente uit Oss.

De havdala-bijeenkomst op zaterdag 26 juni met een pot luck was tevens de laatste in de Patioschool. De PJGMN heeft nu een vast onderkomen gevonden voor haar activiteiten en bijeenkomsten in het Rode Kruisgebouw aan de Sint Laurensweg 13 in de Bilt. 

De PJGMN heeft ondertussen 23 volwassen leden en voldeed aan het vereiste aantal om volwaardig lid te worden van het Verbond. Ook ons Kerkelijk Reglement werd door het Verbond volledig aanvaard. En op 24 november 2021 werd de PJGMN door het Verbond aanvaard als volwaardig Lid.

Secretaris PJGMN.

Lees hier het gehele jaarverslag