Joodse Les bij PJGMN

De Progressief Joodse Gemeente Midden-Nederland (PJGMN) biedt inspirerende Joodse les aan voor kinderen en volwassenen in de omgeving van Utrecht en Amersfoort. Onze lessen zijn één van de pijlers van onze gemeente en bedoeld om de rijke Joodse tradities en cultuur over te dragen, met ruimte voor de moderne tijd.

Doel van Joodse Les

Bij PJGMN streven we ernaar om onze leden persoonlijk te verrijken door hen diepgaande kennis over het Jodendom te bieden. Onze lessen richten zich op het leren van de Hebreeuwse taal, de geschiedenis en de tradities van het Joodse volk. Daarnaast besteden we aandacht aan de ethische en spirituele aspecten van het Jodendom, zodat onze leden hun geloof op een persoonlijke en betekenisvolle manier kunnen beleven.

Joodse les voor jongeren en volwassenen

Voor kinderen bieden we een gevarieerd curriculum dat begint met de basisprincipes van het Jodendom, zoals het leren van Hebreeuwse letters en eenvoudige gebeden. Naarmate de kinderen ouder worden, verdiepen we ons in de voorbereiding voor de bar of bat mitswa en andere onderwerpen zoals Joodse feestdagen, Bijbelverhalen en Joodse geschiedenis.

Voor volwassenen bieden we Joodse les op aanvraag aan, dat onder meer bestaat uit Tora-studie, ‘lern’-avonden en de Hebreeuwse taal, ook voor het lezen van een Sidoer. Deze lessen worden geleid door leden die diepgaande kennis hebben van het Jodendom en een passie hebben om dit over te dragen.

Beit Midrash

Onze synagoge fungeert ook als een Beit Midrash (huis van studie), waar leden in een informele setting kunnen samenkomen om samen te leren en te discussiëren over Joodse teksten. Deze sessies zijn open voor geïnteresseerde leden en bieden een kans om dieper in te gaan op onderwerpen van persoonlijk belang.

Gemeenschapsgevoel

Naast het overdragen van kennis, is een belangrijk aspect van Joodse les het creëren van een hechte gemeenschap. We moedigen onze leden aan om actief deel te nemen aan de lessen en hun kinderen op te geven voor bar of bat mitswa les. Dit gevoel van verbondenheid en steun is essentieel voor de groei en het behoud van onze Joodse identiteit.

Joodse les bij PJGMN

Bij PJGMN geloven we dat Joodse les meer is dan alleen het overdragen van kennis; het is een levenslange reis van leren, groeien en verbinden. Onze lessen zijn ontworpen om iedereen, ongeacht hun achtergrond of kennisniveau, de kans te geven om de rijkdom van het Jodendom te ontdekken en te omarmen. Bezoek onze synagoge in de omgeving van Utrecht en Amersfoort en sluit je aan bij onze gemeenschap, waar iedereen zich welkom voelt.